Domeček

Akce Domečku

Z činnosti v roce 2017:

Pravidelný dopolední program navštěvovalo denně v průměru 5 - 8 rodin z Humpolce a okolí. Kromě každodenního provozu byly uskutečněny i větší akce.

  • Začátkem února proběhl tradiční karneval. Pro děti byla připravena bohatá tombola a nejhezčí masky byly odměněny sladkým dortem. 
  • V dubnu malí Cipísci přivítali jaro na hradě Orlík a pálili  Čarodějnice.
  • V květnu zaplnili Cipísci s rodiči celý autobus a vypravili se na zájezd do ZOO Brno. Ještě v tomto měsíci "Férově posnídali".
  • Červen byl ve znamení oblíbeného Dětského dne a děti s rodiči navštívili Školní statek Humpolec.
  • Během prázdnin se RC zapojilo do akcí na letní platformě tvůrčími dílničkami a proběhly i dílny pro maminky fimo a batika.
  • V podzimních měsících se již tradičně konají Drakiáda, lampionový průvod a dýňování
  • Závěr roku patří každoroční mikulášské a vánoční besídce
  • Mezi další akce patřily například návštěvy dětského oddělení městské knihovny, hasičské základny, ZOO Jihlava a další. K velmi oblíbeným patří časté výlety do bazénu v Pelhřimově.