Kroužky pro děti

Flétna Prokopec

Přihláška
termín: 7. 11. 2019
hodina: 14-17
cena: 600,- Kč
místo konání: SVČ Humpolec
SVČ
pro koho: 1. a 2. stupeň
volno: Ne
zrušeno: Ne
lektor: Václav Prokopec
kontakt:

Začátečníci

  • Základy správného dýchání, rytmizace, seznámení se se základními hudebními pojmy (základy hudební nauky) a notami v rozsahu c1 - d2, vše podle individuálních potřeb a schopností dítěte.
  • Výuka probíhá hravou formou, zařazovány jsou techniky, které děti baví a udrží pozornost a zájem. 
  • Základ je položen na výuce lidových písniček, které děti znají.

Pokročilí

  • Prohloubení dovedností při hře na flétnu, pokračující dechová cvičení, rytmizace, základy hudební nauky.
  • Hra v duetu, vícehlasy, práce ve skupinkách.

Během roku nacvičujeme na vystoupení pro rodiče (vánoční a na závěr školního roku).

Výuka probíhá individuálně, časová dotace je podle vyspělosti a stáří dítěte 20 - 30´.