Šití na stroji

Přihláška
termín: 18. 5. 2023
hodina: ČT 14:45-16:45
cena: 400
místo konání: SVČ - U Nemocnice 692
Klubovna pro výtvarku 2.NP
pro koho: Od 10 do 15 let
volno: Ne
zrušeno: Ne
lektor: Kateřina Pokorná
kontakt: 736513868, pokorna@svchumpolec.cz

Kreativní tvorba s využitím šicího stroje (jeho obsluha a údržba)