Kroužky pro děti

Baletní přípravka

Přihláška
termín: 25. 1. 2023
hodina: ST 14:00-15:00
cena: 400
místo konání: SVČ - U Nemocnice 692
Taneční sálek na 2.NP
pro koho: Od 6 do 10 let
volno: Ano
zrušeno: Ne
lektor: Klára Kučkovská
kontakt: kuckovska@svchumpolec.cz

Kroužek je zaměřen na pohybovou a taneční průpravu, kde si děti osvojí základy klasické baletní techniky. Hodiny probíhají zábavnou formou s důrazem na rozvíjení dětské motoriky, správného držení těla a vnímání rytmu. Celá hodina je přizpůsobena věku a schopnostem dítěte.