Projekt Virtuální Univerzita třetího věku

 

www.e-senior.cz

 

 

projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

 společně s konzultačními středisky na území České republiky

 

 

Konzultační středisko Humpolec

Výuku Virtuální Univerzity 3.věku

pořádá

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec

 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

 

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu.

Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí – i podle vzoru svých spolužáků - ovládání internetu popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory nedílným pozitivem, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

 

Kontaktní osoba v konzultačním středisku Humpolec

Mgr. Miroslava Lisá – kontakt reditel%z%svchumpolec.cz nebo tel 736 513 867

 

 

Způsob výuky

 

Průběh přednášky:

 

*Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní, na SVČ v úterý od 9:00 hod.

*Účastníci sledují přednášku v kolektivu (v učebně na SVČ) přenosem

  z internetu na plátno

*Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, poté samostatně

* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (sylabus, přepsaná přednáška). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v Konzultačním středisku Humpolec.

 

Studium a témata

 

Na začátku každého semestru konkrétního akademického roku si studenti zvolí z nabídky témat nejvýše dvě, která budou navštěvovat. Většinou jsou uspořádána do 6 přednášek v každém semestru. Ke studiu je zvoleno vždy téma nejžádanější. Po absolvování přednášek student vypracuje testy vztahující se k tématu a po úspěšném splnění závěrečného testu následuje slavnostní předávání Pamětních listů v místě konání tzv.závěrečného semináře (setkávání studentů z různých konzultačních středisek republiky).

Po absolvování 6 témat má student nárok na promoci, a to v sídle České zemědělské univerzity Praha – Suchdol.