Desatero Domečku

 Návštevní desatero
 

1.    Rodič, či jiná dospělá osoba, která dítě doprovází, je za ně po celou dobu pobytu v RC Domeček zodpovědná a dohlíží na ně - za úrazy způsobené v RC nezodpovídáme.

2.    Každý dospělý návštevník podepíše při první návštěvě seznámení s pravidly RC Domeček.

3.    Vstup do RC Domeček je pouze v přezůvkách.

4.    K ukládání oblečení slouží šatna, která se nachází na chodbě. Nenechávejte své svršky ležet volně po klubovně.

5.    Na koberci nejezte ani nekrmte děti (jídlo a pití konzumujeme u stolečku).

6.    Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Neodnášejte hračky z místnosti.

7.    WC je k dispozici v patře. Děti chodí na WC vždy v doprovodu dospělé osoby. Možnost používání nočníků, případně zmenšovací prkénko na WC.

K dispozici je i přebalovací pult.

8.    Nevoďte do Domečku nemocné děti. Mějte ohled na ostatní návštěvníky centra. 

9.    Za odložené věci neručíme.

10.  Děkujeme za vaši návštěvu!


Případné dotazy směřujte na FB skupinu RC Domeček Humpolec, https://www.facebook.com/groups/302913799776361/.