O nás

Středisko volného času Humpolec je samostatným právním subjektem, školským zařízením,které zřizuje Město Humpolec. Od roku 2016 je jeho sídlem budova u dětského dopravního hřiště v ulici U Nemocnice 692. Přáním zřizovatele je, aby se SVČ úspěšně vyprofilovalo jako důležitá součást vzdělávacího systému ve městě a zařadilo se mezi vzdělávací instituce, které nabízejí kvalitu v příjemném a bezpečném prostředí.Prioritou je zachování co největšího počtu zájmových aktivit především pro děti školního věku a umožnit jim tak pestré využití volného času.

Vedením zájmových volnočasových aktivit  jsou pověřeni stálí i externí spolupracovníci SVČ z řad pedagogů i dalších profesí.

SVČ organizuje i akce pořádané příležitostně a aktivity, které probíhají v období vedlejších i hlavních - letních prázdnin. Prezentuje se zvláště organizováním příměstských táborů, víkendovými akcemi kroužků, nejrůznějšími tvořivými dílnami. Pestrá nabídka pravidelných i příležitostných volnočasových aktivit byla rozšířena i pro další skupiny občanů, od nejmenších dětí až po seniory.

SVČ nabízí ve svých prostorách i v prostorách pronajatých možnosti nejrůznějšího zájmového vzdělávání, po celý rok a všem, bez rozdílu věku, kteří rádi vyplní svůj volný čas smysluplnými zájmy.SVČ se snaží ve svém sídle neustále přizpůsobovat, měnit a vybavovat prostředí kluboven, učeben i dílen pro konkrétní zájmy, tak aby byly plně funkční, vyhovovaly legislativním normám ale i dalším nárokům na ně kladeným.

SVČ umožňuje i veřejnosti a nejrůznějším institucím, aby mohly tyto prostory s ním sdílet ve formě krátkodobých pronájmů. Jedná se především o možnost pronajmout si kuchyňské centrum, sportovní sály, hernu RC Domeček pro rodinné oslavy apod. Rovněž keramická dílna je v nabídce pronájmů.

SVČ je od roku 2016 Konzultačním střediskem výuky Virtuální univerzity 3. věku (VU3V), v rámci projektu Provozovně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat vzdělání i těm seniorům, kteří se klasického studia Univerzity 3. věku nemohou zúčastnit. 

Nedílnou součástí SVČ je  Rodinné centrum Domeček, které poskytuje kvalitní zázemí a je vyhledávanou a hojně navštěvovanou službou pro rodiče i prarodiče a jejich děti. Vzájemné propojení SVČ a RC Domeček tak otevírá větší prostor k rozvoji a nabízí rodičům a dětem další možnosti využívání volného času. 

Další informace o činnosti SVČ najdete  na vývěskách na Horním a Havlíčkově náměstí, u MěKISu a na nástěnce u ŠJ Rodinka.