O nás

O nás

Středisko volného času Humpolec vzniklo v září 2016 jako samostatný právní subjekt, příspěvková organizace Města Humpolec. Zároveň s tím získola i budovu u dětského dopravního hřiště, kde je nyní jeho sídlo. Přáním zřizovatele je zachovat a převzít co největší počet zájmových aktivit především pro děti školního věku a umožnit jim tak pestré využití volného času.

Proto mezi priority patří pravidelná zájmová činnost - kroužky, které působí v sídle SVČ, na obou humpoleckých základních školách a ostatních místech ve městě. Vedením kroužků jsou pověřeni stálí i externí spolupracovníci SVČ z řad pedagogů i dalších profesí.

SVČ organizuje i akce pořádané příležitostně a aktivity, které probíhají v období vedlejších i hlavních - letních prázdnin. Prezentuje se zvláště organizováním příměstských táborů, víkendovými akcemi kroužků, nejrůznějšími tvořivými dílnami. Pestrá nabídka pravidelných i příležitostných volnočasových aktivit byla rozšířena i pro další skupiny občanů, od nejmenších dětí až po seniory.

V řadě aktivit samozřejmě SVČ navazuje na zaniklou organizaci. Týká se to například spolupráce a sjednocení volnočasových aktivit na jednotlivých humpoleckých školách pod institut SVČ. Veškeré kroužky jsou nabízeny právě SVČ a školy se tak mohou naplno věnovat základnímu vzdělávání a svým prioritám. Samostatné SVČ nabízí ve svých prostorách i v prostorách pronajatých možnosti nejrůznějšího zájmového vzdělávání, po celý rok a všem, bez rozdílu věku, kteří rádi vyplní svůj volný čas smysluplnými zájmy.

 

 

Středisko volného času Humpolec se v loňském akademickém roce 2016/2017 stalo Konzultačním střediskem výuky Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V), v rámci projektu Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat vzdělávání i těm seniorům, kteří se klasického studia Univerzity 3. věku nemohou zúčastnit. 

Velmi populární jsou i závěrečné semináře pořádané v různým místech republiky, které zahrnují předávání Paměrních listů.

Výuku na Středisku volného času pravidelně navštěvuje cca 20 seniorů a jejich počet s každým semestrem roste.

 

 

Od 1. června 2017 je součástí Střediska volného času Humpolec Rodinné centrum Cipísek. Kvalitní zázemí a realizované společné aktivity zajistily to, že je Rodinné centrum i nadále navštěvovanou a vyhledávanou službou pro rodiče s dětmi. Vzájemné propojení SVČ a RC Cipísek otevřelo větší prostor k rozvoji a nabídlo rodičům a dětem další možnosti využívání volného času. V lednu 2018 došlo ke změně názvu Rodinného centra, nyní se jmenuje Domeček, kde rádi přivítáme rodiče i prarodiče s dětmi z Humpolce i okolí.

 

 

Informace o činnosti SVČ najdete nově i na vývěsce MěKISu a na nástěnce u ŠJ Rodinka.