Ostatní aktivity

SVČ Humpolec spolupracuje s různými institucemi, ať již pořádáním společných aktivit, nabídkou pronájmu či poskytnutím svých prostor. Za všechny lze jmenovat Městskou knihovnu Humpolec, Hasičský záchranný sbor Humpolec, se kterým SVČ spolupracuje již několik let, BESIP a další.