Domeček

Rodinné centrum Domeček vzniklo v květnu roku 2000, jako "Rodinné centrum Cipísek". V Humpolci tedy existuje již 18. rokem. Hlavním cílem této neziskové organizace je podporovat aktivity, které povedou k vytvoření veřeného prostoru, kde se mohou rodiče a děti vzájemně nefoormálně setkávat a vzdělávat. Prostoru, který umožní realizovat rodičům a jejich dětem svépomocné aktivity, předávání zkušeností a vzájemnou pomoc. 

V roce 2016 bylo jasné, že prostory v ZPŠ Husova, ve kterých se rodiče s dětmi scházejí, začínají být pro RC neúnosné. Proto nabídku SVČ, aby se Cipísek přestěhoval do budovy k SVČ a pronajal si jednu z velkých učeben jako hernu, uvítal. Společně s tím se začalo vážně uvažovat o začlenění Cipíska pod SVČ. Pracovní schůzky a jednání probíhala úspěšně, Město Humpolec jako zřizovatel SVČ tuto myšlenku podporovalo, a tak od 1. června 2017 je Rodinné centrum Cipísek součástí SVČ. Kvalitní zázemí a realizované společné aktivity zajistily to, že je Rodinné centrum i nadále navštěvovanou a vyhledávanou službou pro rodiče s dětmi. Vzájemné propojení SVČ a RC Cipísek otevřelo větší prostor k rozvoji a nabídlo rodičům a dětem další možnosti využívání volného času. 

V lednu 2018 došlo ke změně názvu Rodinného centra, nyní se jmenuje Domeček, kde rádi přivítáme rodiče i prarodiče s dětmi z Humpolce i okolí.

 

 

 

                V RC Domeček bude od 5.7. do 30.7. 2021 zavřeno.

 

                                       Přejeme hezké letní dny.