Univerzita třetího věku

Zimní semestr

Přihlášky na zimní semestr

 

akademického roku 2018/2019

 

budou přijímány od 27. srpna 2018 v kanceláři SVČ (p. Lisá)

 

termín první přednášky je 2. 10. 2018 od 9h