Univerzita třetího věku

Zimní semestr

Přednášky zimního semestru

 

akademického roku 2018/2019

 

2. 10., 16. 10., 30.10., 13. 11., 27. 11., 11. 12. 2018 (úterý) od 9 hodin, případně 10:30

 učebna v přízemí

Platba za studijní materiály: 1 přednáška/20.- Kč

Přihlášky na U3V pro pokračující i nové k vyzvednutí na SVČ.

Odevzdání i s platbou (pouze hotově) do 5.října 2018 včetně.

 

 

 

 

                                                           Témata ZS 2018/2019

 

Klenoty barokního sochařství v českých zemích 

přednášky od 9:00 do 10:00

 

Výukový garant: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

 

  • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu ČR: 300 Kč / student / semestr (cena po zahrnutí dotace)

 

Vedoucí lektor

doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Lektoři

doc. Martin Pavlíček, Ph.D. 

Osnova

  • Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
  • Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění
  • Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých
  • Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
  • Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
  • Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

 

 

České dějiny a jejich souvislosti II.   

přednášky od 10:30 do 11:30

 

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

 

  • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu ČR: 300 Kč / student / semestr (cena po zahrnutí dotace)

 

Vedoucí lektor

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Lektoři

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana