Univerzita třetího věku

Zimní semestr

 

Termíny přednášek-  zimní semestr 2021/2022

 

Téma č.1:   Křesťanská ikonografie a hagiografie    

Téma č.2:   Klenoty barokního sochařství v Čechách 

 

Poplatek za téma (6 přednášek): 300,-Kč

Termíny přednášek:

5.10. ; 12.10.; 26.10.; 9.11.; 23.11.; 7.12.2021 (úterý)

 

Téma č.1 od 9 hodin, téma č.2 od 10.15 hodin

Platba za studijní materiály: 1 přednáška/20,-Kč

 

Další informace získáte na kontaktech:

Konzultační středisko Humpolec – www.svchumpolec.cz

p.Lisá tel.736 513 867, e-mail: reditel%z%svchumpolec.cz

Garantem studia a celého projektu je ČZU Praha Suchdol

 www.e-senior.cz

 

 

Přihláška pro nové studenty do VU3V na tento semestr je ke stažení v sekci „Menu“ a „Dokumenty“.

Nelze se přihlašovat přes Klientské centrum.