Univerzita třetího věku

Informace k zimnímu semestru

 

akademického roku 2019/2020

 

 

 Vybraná témata

 

 

UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII

 

Osnova přednášek:

 

- Počátky, principy a objevy rané renesance

- Filippo Brunelleschi

- Masaccio

- Donatello

- Sandro Botticelli

- Andrea del Verrocchio

 

Cena kurzu: 300,-Kč

 

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY

 

Osnova přednášek:

 

- Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid ( pravěk, Mezopotánie, Egypt)

- Počátky klasické evropské kultury ( Kréta, Mykény, Řecko)

- Všechny cesty vedou do Říma ( Oděv Etrusků a Římanů)

- Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury

- Ve stínu lomeného oblouku

- Oděv evropské renesance

 

Cena kurzu: 300,-Kč

 

Možnost přihlášení na kurzy u paní Mgr. Miroslavy Lisé na tel: 736513867 nebo osobně v kanceláři SVČ.

 

Termín prvního semináře je v úterý 1.října 2019 od 9 hodin.