Univerzita třetího věku

Informace k zimnímu semestru

 

akademického roku 2019/2020

 

 

Termíny přednášek - zimní semestr 2019/2020 

 

 

Téma č.1:    Leonardo da Vinci                         od 9h

 

Téma č.2:    Umění rané renesance v Itálii    od 10,15h

 

Poplatek za téma (6 přednášek): 300,-Kč

Termíny přednášek:

1.10. ; 15.10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.; 10.12.2019 (úterý)

Platba za studijní materiály: 1 přednáška/20,-Kč

Další informace získáte na kontaktech:

Konzultační středisko Humpolec – www.svchumpolec.cz

p.Lisá tel.736 513 867, e-mail: reditel%z%svchumpolec.cz

Garantem studia a celého projektu je ČZU Praha Suchdol

www.e-senior.cz

 

 

 

 

 Vybraná témata

 

 

UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII

 

Osnova přednášek:

 

- Počátky, principy a objevy rané renesance

- Filippo Brunelleschi

- Masaccio

- Donatello

- Sandro Botticelli

- Andrea del Verrocchio

 

Cena kurzu: 300,-Kč

 

 

 

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

 

  • Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 

  • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Cena kurzu ČR: 300 Kč / student / semestr (cena po zahrnutí dotace)

Více o kurzu

Vedoucí lektor

doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Lektoři

doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Osnova

 

      Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo

  • Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí

  • Leonardo da Vinci: madony

  • Leonardo da Vinci: portréty

  • Leonardo da Vinci: nástěnné malby

  • Leonardo da Vinci: kreslíř, sochař a architekt