Univerzita třetího věku

 

Termíny přednášek-  zimní semestr 2022/2023

 

Téma č.1:   Etika jako východisko z krize společnosti    

Téma č.2:   Buddhistické umění Indie 

 

Poplatek za téma (6 přednášek): 400,-Kč

 

Termíny přednášek:

4.10. ; 18.10.; 1.11.; 15.11.; 29.11.; 13.12.2022 (úterý)

Téma č.1 od 9 hodin, téma č.2 od 10.15 hodin

Platba za studijní materiály: 1 přednáška/20,-Kč

Další informace získáte na kontaktech:

Konzultační středisko Humpolec – www.svchumpolec.cz

p.Lisá tel.736 513 867, e-mail: reditel%z%svchumpolec.cz

Garantem studia a celého projektu je ČZU Praha Suchdol

www.e-senior.cz

 

 

Přihláška pro nové studenty do VU3V na tento semestr je ke stažení v sekci „Menu“ a „Dokumenty“.

Nelze se přihlašovat přes Klientské centrum.