Kroužky pro děti

Flétna pondělí

Přihláška
termín: 2. 5. 2022
hodina: PO 13:00-17:00
cena: 600
místo konání: SVČ - U Nemocnice 692
RC Domeček herna
pro koho: Od 6 do 15 let
volno: Ano
zrušeno: Ne
lektor: Silvie Prokopcová
kontakt: prokopcova@svchumpolec.cz

ZačátečníciZáklady správného dýchání, rytmizace, seznámení se se základními hudebními pojmy (základy hudební nauky) a notami v rozsahu c1 - d2, vše podle individuálních potřeb a schopností dítěte.

Výuka probíhá hravou formou, zařazovány jsou techniky, které děti baví a udrží pozornost a zájem.

Základ je položen na výuce lidových písniček, které děti znají.

PokročilíProhloubení dovedností při hře na flétnu, pokračující dechová cvičení, rytmizace, základy hudební nauky.

Hra v duetu, vícehlasy, práce ve skupinkách.

Během roku nacvičujeme na vystoupení pro rodiče (vánoční a na závěr školního roku).