Fly time začátečníci čtvrtek

Přihláška
termín: 16. 11. 2023
hodina: ČT 17:00-18:00
cena: 500
místo konání: SVČ - U Nemocnice 692
Sportovní sál velký 2.NP
pro koho: Od 6 do 15 let
volno: Ne
zrušeno: Ne
lektor: Klára Kučkovská
kontakt: kuckovska@svchumpolec.cz

Objevte zábavné cvičení, při kterém si děti rozvíjí sílu a flexibilitu. Při hodinách Fly time využíváme tématický materiál inspirovaný prvky dítěte, zatímco se houpe, natahuje, točí a balancuje, posiluje svaly a rozvíjí svou fantazii.Cvičení a sestavy jsou vytvořené přiměřeně věku a schopnostem dítěte.Kroužek je určen pouze pro začátečníky.