Výtvarka čtvrtek

Přihláška
termín: 21. 12. 2023
hodina: ČT 13:00-15:00
cena: 500
místo konání: SVČ - U Nemocnice 692
Klubovna pro výtvarku 2.NP
pro koho: Od 6 do 10 let
volno: Ano
zrušeno: Ne
lektor: Jitka Zabloudilová
kontakt: zabloudilova@svchumpolec.cz

Kroužek pro děti školního věku, které baví výtvarná a rukodělná tvorba.Střídání různých výtvarných technik (malování, stříhání, lepení, modelování, jednoduché prostorové konstrukce z různých materiálů atd.), využití recyklovaných materiálů.