Univerzita třetího věku

 

Termíny přednášek-  letní semestr 2020/2021

 

Téma č.1:   Život a dílo Michelangela Buonarroti   od 9h

 

Téma č.2:   Barokní architektura v Čechách     od 10,15h

 

Poplatek za téma (6 přednášek): 300,-Kč

 

Termíny přednášek:

2.2. ; 16.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; 13.4.2021 (úterý)

 

Platba za studijní materiály: 1 přednáška/20,-Kč

Další informace získáte na kontaktech:

Konzultační středisko Humpolec – www.svchumpolec.cz

p.Lisá tel.736 513 867, e-mail: reditel%z%svchumpolec.cz

Garantem studia a celého projektu je ČZU Praha Suchdol

www.e-senior.cz

 

 

Pokyny k bezhotovostní platbě za letní semestr VU3V:

 

Téma:  Barokní architektura v Čechách

Částku 300,-Kč zašlete na číslo účtu 115-3163430287/0100. Variabilní symbol : 202101

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení.

 

Téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti

Částku 300,-Kč zašlete na číslo účtu 115-3163430287/0100. Variabilní symbol : 202102

Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení.

 

V případě nejasností nebo pokud zvolíte platbu v hotovosti, zavolejte na tel. 736 513 867  M.Lisá

Děkujeme. Za SVČ M.Lisá a L.Radilová (ekonomka)