Termíny přednášek a vybraná témata -  letní semestr 2022/2023

 

Téma č.1:  Arménie blízká i vzdálená

Téma č.2:  České dějiny a jejich souvislosti

 

Poplatek za téma (6 přednášek): 400,-Kč

 

Termíny přednášek:

31.1. ; 14.2.; 28.2.; 14.3.; 28.3.; 11.4.2023 (úterý)

 

Téma č.1 od 9 hodin, téma č.2 od 10.15 hodin

 

Platba za studijní materiály: 1 přednáška/20,-Kč

Další informace získáte na kontaktech:

Konzultační středisko Humpolec – www.svchumpolec.cz

p.Lisá tel.736 513 867, e-mail: reditel%z%svchumpolec.cz

Garantem studia a celého projektu je ČZU Praha Suchdol

www.e-senior.cz

 

 

Přihláška pro nové studenty do VU3V na tento semestr je ke stažení v sekci „Menu“ a „Dokumenty“.

Nelze se přihlašovat přes Klientské centrum.