Kroužky pro děti

Výtvarka předškoláci

Přihláška
termín: 28. 10. 2020
hodina: ST 13:00-15:00
cena: 800
místo konání: SVČ - U Nemocnice 692
Klubovna pro výtvarku 2.NP
pro koho: Od 5 do 6 let
volno: Ano
zrušeno: Ano
lektor: Jitka Zabloudilová
kontakt: zabloudilova@svchumpolec.cz

Kroužek pro děti školního věku, které baví výtvarná a rukodělná tvorba.Střídání různých výtvarných technik (malování, stříhání, lepení, modelování, jednoduché prostorové konstrukce z různých materiálů atd.), využití recyklovaných materiálů.