Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Středisko volného času Humpolec se v loňském akademickém roce 2016/2017 stalo Konzultačním střediskem výuky Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V), v rámci projektu Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat vzdělávání i těm seniorům, kteří se klasického studia Univerzity 3. věku nemohou zúčastnit. 

Velmi populární jsou i závěrečné semináře pořádané v různým místech republiky, které zahrnují předávání Paměrních listů.

Výuku na Středisku volného času pravidelně navštěvuje cca 20 seniorů a jejich počet s každým semestrem roste.